Ngày hội tháng 5 – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các hoạt động tham gia Hội thao Tháng Công nhân 5.2014 cùng Đảng Ủy các KCN TP ĐN,…

Chat với chúng tôi!