Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chi: 420 Lê Duẩn – Thành phố Đà Nẵng.

Tel: 84.236.2217305-3822724

Fax: 84.236.3823371

Email: pkdindanang@gmail.com

Website:www.daprico.com.vn

Chat với chúng tôi!