Giới thiệu

Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng ( Daprico) trước đây là Xí nghiệp In Quốc doanh Quảng Nam – Đà Nẵng thuộc Sở Văn Hóa – Thông tin Tỉnh QN – ĐN được thành lập ngày 22 tháng 4 năm 1978 trên cơ sở cải tạo các nhà in tư nhân trước năm 1975.

Năm 1997, sau khi tỉnh QN – ĐN được chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam. Xí nghiệp In Quốc doanh QNĐN được đổi tên thành Công ty In Đà Nẵng thuộc Sở Văn hóa -Thông tin Thành phố Đà Nẵng.

Năm 2005, được Cổ phần hóa theo Quyết định số 194/QĐ-UB ngày 08/12/2004 của UBND TP. Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án Cổ phần hóa chuyển Công ty In Đà Nẵng thành Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng, với lĩnh vực hoạt động in xuất bản phẩm, bao bì, tem nhãn, hóa đơn … phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội.

Những kết quả hoạt động đạt được sau cổ phần hóa từ 2005 đến nay đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong quá trình đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực hiện chức năng của mình, Công ty không ngừng đổi mới, đầu tư thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng công nhân lành nghề, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn quốc tế; từ đó góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao; các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, lợi nhuận năm sau luôn tăng cao hơn trước, đảm bảo hài hòa các lợi ích, tình hình tài chính minh bạch, công khai, tinh thần đoàn kết, tính dân chủ trong công ty luôn được phát huy…  Ngoài nỗ lực phấn đấu để đạt các chỉ tiêu hằng năm, CBCNV còn tham gia đóng góp làm công tác từ thiện xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cho Nhà nước và người lao động, xây dựng công ty phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định về chất lượng in và không ngừng cải tiến khâu hoàn thiện sản phẩm, tiếp tục nghiên cứu đầu tư thiết bị, xây dựng môi trường làm việc gọn gàng, sạch sẽ, thuận tiện, thỏa mái và an toàn. Cải tiến quy trình quản lý để luôn tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng sự hài lòng cho khách hàng. Đặc biệt, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ Cán bộ, Công nhân có đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn và tính kỷ luật trong lao động sản xuất nhằm tiến tới xây dựng đội ngũ Công nhân chính quy, tinh gọn, hoạt động hiệu quả và luôn xứng đáng là một trong những con chim đầu đàn trong hoạt động in cả nước.

Chat với chúng tôi!