Thành tựu

Thành tựu đạt được:

– Huân chương Lao động hạng III 1991, hạng II 1998.

– ISO 9000:2001 do tổ chức BM TRADA (Anh QUốc) cấp ngày 10/12/2003

Chat với chúng tôi!