Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Chat với chúng tôi!