Đại hội lần thứ I, nhiệm kì 2015-2020

Các hoạt động tham gia Hội thao Tháng Công nhân 5.2014 cùng Đảng Ủy các KCN TP ĐN,…

Chat với chúng tôi!