BLĐ NXBGDVN – NXBGD tại Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà và động viên CBCNV Công ty trong mùa cao điểm in sách giáo khoa phục vụ năm học mới.

Chat với chúng tôi!